Theater

Theatraal Denken

Een hydrofeministische performance, een zoektocht naar altruïsme en de opheffing tussen lichaam en geest. Brainwash, De Brakke Grond en Frascati vroegen vier theatermakers en één collectief zich te laten inspireren door tegendraadse en visionaire denkers.

Yinka Kuitenbrouwer over het altruïsme van Peter Singer
Kun je nog ‘goed’ doen in een chaotische wereld die draait om economisch eigenbelang? Wereldberoemd filosoof Peter Singer vindt van wel en stelt het effectief altruïsme voor. De Vlaamse theatermaker Yinka Kuitenbrouwer onderzoekt zijn altruïsme en vraagt zich af: wat is goeddoen anno 2019? Mogen we bijvoorbeeld nog kinderen krijgen?

La Isla Bonita over het waterige denken van Astrida Neimanis
Duik met performancecollectief La Isla Bonita de zee in en verken het hydrofeminisme. Verwacht zeemeerminnen, diepwaterduiken en een lofzang op het ‘waterige denken’ van filosofe Astrida Neimanis. Hoe doe je dat, de zee toelaten in je denken? En wat hebben we eraan? La Isla Bonita geeft antwoord.

Emma Lesuis over lichaam en geest volgens Sophie Oluwole
De Westerse filosofische traditie mag dan lang mee gaan, ze is niet de oudste of beste manier van denken, aldus filosoof Sophie Oluwole. Zo is het onderscheid tussen  tussen lichaam en geest daarin veel te rigide, volgens Oluwole. Schrijver, theater- en documentairemaker Emma Lesuis laat zich inspireren door Oluwole en onderzoekt de filosofische relevantie van lichamelijkheid.

Mirthe Frese over autonomie volgens Agnes Heller
Wie ben jij in de wereld? Hoe verhoud jij je tot het collectief? En wat is autonoom of democratisch denken? Theatermaker Mirthe Frese gaat te rade bij de Joods-Hongaarse filosoof Agnes Heller. Volgens Heller moeten we ons verzetten tegen alle-ismes: communisme, kapitalisme, totalitarisme. Maar kunnen we ooit werkelijk vrij zijn van collectief geloof?

Julie Cafmeyer over erotiek, natuur en Annie Sprinkle
Wat als de natuur niet je moeder is, maar je minnaar? Zouden we dan anders naar haar kijken; de aarde als persoon anders behandelen? Julie Cafmeyer neemt de performancekunst van ex-pornoster Annie Sprinkle als uitgangspunt en onderzoekt onze (seksuele) verhouding met de aarde. Want we mogen best wat meer met bomen knuffelen.

Foto: Bas de Brauwer

Brainwash Festival 19 - 26 okt 2019

Brainwash is hét denkfestival van vandaag waar grote denkers, kunstenaars, schrijvers, filosofen, dichters en wetenschappers een ander licht laten schijnen op de grootste vragen van onze tijd.

meer over het festival