Talk

Nani Jansen Reventlow
on an Inclusive Digital Age

english

Onze digitale omgeving lijkt misschien een neutrale plek waar iedereen gelijk is, toch kent de techindustrie het white guy problem. Want als het internet wordt gebouwd door steeds dezelfde soort ontwerper, dan ontstaat een wereld vol blinde vlekken. Mensenrechtenjurist Nani Jansen Reventlow, verbonden aan Columbia Law School, laat zien hoe onze digitale omgeving ongelijkheid in de hand werkt én hoe we ons daartegen kunnen bewapenen. Want niet alleen onze online privacy en vrijheid van meningsuiting staan onder druk, maar ook de manier waarop we werken, communiceren en leren.


What do you do when you get fired by an algorithm that can’t explain why? Human rights lawyer Nani Jansen Reventlow shows how our digital environment promotes inequality and how we should arm ourselves against it. Our digital environment may seem like a neutral place where everyone is equal, yet the tech industry has a ‘‘white guy problem’. When the internet is built by the same kind of designer, a world full of blind spots comes to rise. Together with Nani Jansen Reventlow we will look for our right to an inclusive digital world.

Brainwash Festival 19 - 26 okt 2019

Brainwash is hét denkfestival van vandaag waar grote denkers, kunstenaars, schrijvers, filosofen, dichters en wetenschappers een ander licht laten schijnen op de grootste vragen van onze tijd.

meer over het festival