Keynote

Kwame Anthony Appiah
The Lies That Bind

english

Waar kom je vandaan? Waar geloof je in? Bij welke groep hoor je? Volgens filosoof Kwame Anthony Appiah, reduceren we onszelf te veel tot deze vragen. Appiah waarschuwt ons voor de gevaarlijke en polariserende aspecten van identiteitsdenken. Hij legt uit waarom categorieën zoals geloof, natie, etniciteit, klasse en cultuur ‘leugens’ zijn die ons binden en hij presenteert een nieuwe filosofie om na te denken over identiteit.


Where do you come from? What is your religion? To which group do you belong? According to philosopher Kwame Anthony Appiah, we reduce ourselves too much to these questions. Appiah warns us against the dangerous and polarizing aspects of identity talk. He explains why identity categories such as creed, country, colour, class and culture are the ‘lies that bind’ us and presents a new philosophical tool kit to think about identity.

Brainwash Festival 19 - 26 okt 2019

Brainwash is hét denkfestival van vandaag waar grote denkers, kunstenaars, schrijvers, filosofen, dichters en wetenschappers een ander licht laten schijnen op de grootste vragen van onze tijd.

meer over het festival