Keynote

Guy Standing
Why a basic income is essential

english Trippenhuis

Verkeer jij in economische onzekerheid? Die kans is groter dan je denkt. Volgens econoom en ontwikkelingssocioloog Guy Standing zorgt jouw tijdelijk contract, je studieschuld of hypotheek ervoor dat je steeds kwetsbaarder wordt. En dit is gevaarlijk. We voelen ons vrij en zelfstandig, maar zijn volgens hem afhankelijk van een absurd rijke elite.

Moderator: Chris Keulemans

Are you facing economic uncertainty? The chances are higher than you think. According to economist and development sociologist Guy Standing, your temporary contract, your study debt or mortgage will make you increasingly vulnerable. We feel free and independent, but according to Standing, we are dangerously dependent on an absurdly rich elite.

Brainwash Festival 19 - 26 okt 2019

Brainwash is hét denkfestival van vandaag waar grote denkers, kunstenaars, schrijvers, filosofen, dichters en wetenschappers een ander licht laten schijnen op de grootste vragen van onze tijd.

meer over het festival