info

Pers en contact 

Heb je een algemene vraag voor ons over je ticket, de programmering of wil je iets anders weten? Kijk bij de veelgestelde vragen hieronder of mail: mail@brainwashfestival.nl

Voor meer informatie over Brainwash Festival of onze overige programmering, met een verzoek voor perskaarten en/of interviewaanvragen mail: pers@brainwashfestival.nl 

Download hier ons logo.

Postadres:
Stichting Brainwash
Nieuwe Uilenburgerstraat 110
1011 LX Amsterdam

 

Team:

Marije Ligthart- marije@brainwashfestival.nl
Directeur

Machteld Vinkenborg – machteld@brainwashfestival.nl
Hoofd programmering

Vera Vryensvera@brainwashfestival.nl
Hoofd marketing & vormgever

Guusje Meeuwissenguusje@brainwashfestival.nl
Social media & marketing

Julia Muller – julia@brainwashfestival.nl
Programmamaker

Aram Balianaram@brainwashfestival.nl
Programmamaker

Tim Meijertim@brainwashfestival.nl
Programmamaker

Mahat Arabmahat@brainwashfestival.nl
Programmamaker

Kim Elderingkim@brainwashfestival.nl
Productieleider

Benieuwd naar meer informatie over ons programmateam? Hier lees je meer! 

Bestuur: 

Ted Tettero
Paulien Loerts
Zihni Özdil
Thijs Launspach
Nadine Ridder

 

 

Brainwash Festival wordt gesteund door:

  • Amsterdams Fonds voor de Kunst
  • Nederlands Letterenfonds
  • Lira Fonds
  • De Versterking
  • HUMAN
  • Fonds 21
  • Vfonds

Brainwash Festival kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. Voor jou is het een mooie kans om op een bijzondere manier bij ons festival betrokken te zijn en gratis programma’s te bezoeken! Je kunt je nu aanmelden als bijvoorbeeld zaalwacht of publieksbegeleider. Help je mee?

Lees meer

 

Naam: Stichting Brainwash
RSIN: 855370580
KvK: 63720302
Adres: Nieuwe Uilenburgerstraat 110, 1011 LX, Amsterdam
Datum van oprichting: 08-07-2015

ANBI
Stichting Brainwash staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

BESTUUR
Stichting Brainwash wordt bestuurd volgens het bestuur-directie-model. Het bestuur wordt gevormd door Ted Tettero (voorzitter), Paulien Loerts, Zihni Özdil, Nadine Ridder en Thijs Launspach. Het bestuur volgt in de aanpak de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur en past die toe.

VERKORT BELEIDSPLAN
Het beleid van Stichting Brainwash is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting en heeft daarbij geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke omstandigheden: de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling en een batig saldo moet worden besteed conform de doelstelling. Stichting Brainwash wordt voor de periode 2021-2024 structureel gesubsidieerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst met een bedrag van 95.000 euro per jaar. Van het Nederlands Letterenfonds ontvangt Stichting Brainwash in de periode 2021-2022 een bedrag van 60.000 euro per jaar.

Doelstelling in het kort: “Het jaarlijks organiseren van een meerdaags, maatschappijkritisch en interdisciplinair denkfestival in Amsterdam, waar vanuit de kunsten, filosofie en wetenschap wordt gereflecteerd op de grote maatschappelijke vraagstukken van vandaag, door de meest spannende en toonaangevende (inter-)nationale schrijvers, kunstenaars, filosofen en wetenschappers van dit moment. Met onze activiteiten stellen we ons ten doel om de kennis over- en draagvlak voor filosofie te verbreden in het publieke domein.”

BELONINGSBELEID
De bestuursleden van het bestuur van Stichting Brainwash ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het beloningsbeleid van Stichting Brainwash is erop gericht haar medewerkers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij haar status als culturele instelling. De stichting volgt de CAO Toneel & Dans. De richtlijn voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code.

VERSLAGLEGGING

2023

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

2022

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

2021

Jaarverslag 2021

jaarrekening 2021

2020

Jaarverslag 2020

jaarrekening 2020

2019

Jaarverslag 2019

jaarrekening 2019 

2018

Jaarverslag 2018

ANBI

ANBI-formulier

Dit is de privacyverklaring van Brainwash Festival. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Brainwash Festival. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Brainwash Festival. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van tickets
Brainwash Festival verstuurt via e-mail tickets. Bij het aanmaken van een account verzamelen we je e-mailadres, voor- en achternaam en je woonplaats en leeftijd. We verzamelen deze gegevens zodat we contact met je op kunnen nemen om informatie te verstrekken rondom het programma waarvoor je een ticket hebt aangeschaft, om eventuele problemen met het bestellen van een ticket te kunnen verhelpen en om inzicht te krijgen in de herkomst en populariteit van onze programma’s bij verschillende doelgroepen. Brainwash Festival voert publieksonderzoeken uit om het festival te kunnen financieren via private- en publieke fondsen op de hoogte te kunnen stellen van het bereik en de doelgroep die de evenementen van Brainwash Festival weten te bereiken. Er worden daarbij geen persoonsgegevens met derden gedeeld. Brainwash verzamelt ook e-mailadressen bij het bestellen van tickets om je te kunnen vragen wat je vond van de evenementen die je hebt bezocht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Brainwash Festival stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Brainwash Festival. En via een opt-in vakje in het formulier bij het aanmaken van een account bij het bestellen van tickets, hierbij registeren we ook je woonplaats en leeftijd.

Publieksonderzoek
Brainwash Festival voert jaarlijks een publieksonderzoek uit naar de herkomst en populariteit van onze programma’s bij verschillende doelgroepen met het doel het festival te kunnen financieren via private- en publieke fondsen. Deze fondsen worden hierbij op de hoogte gesteld van het bereik en de doelgroep die de evenementen van Brainwash Festival weten te bereiken. Dit is essentieel voor het voortbestaan van het festival. Er worden daarbij geen persoonsgegevens met derden gedeeld. Daarnaast worden de resultaten van dit onderzoek gebruikt om de programmering van de evenementen van Brainwash Festival aan te passen aan de behoeften van de beoogde doelgroep van de evenementen van Brainwash Festival.

Google Analytics
De website van Brainwash Festival verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hier aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij via e-mail contact opneemt met Brainwash Festival door je bijvoorbeeld aan te melden als vrijwilliger of vragen over ticketbestellingen. Hierbij worden alleen de benodigde gegevens gevraagd die van toepassing zijn op de situatie. Zo registreren we je telefoonnummer en e-mailadres als je je aanmeldt als vrijwilliger, zodat we contact met je kunnen opnemen over je dienst tijdens evenementen.

Beeldmateriaal
Omdat we graag de evenementen van Brainwash Festival op beeld vast leggen maken we foto’s en filmen we sommige evenementen. Het is hierdoor mogelijk dat je herkenbaar op beeld vastgelegd wordt. Brainwash verzameld beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en om online te verspreiden. Er zullen nooit herkenbaar bezoekers getoond worden op de fysieke promotiematerialen die Brainwash Festival verspreidt, het is wel mogelijk dat je herkenbaar te zien bent op een foto of in een filmpje. Brainwash zal ervoor zorgen dat je persoonsgegevens nooit te relateren zijn aan de beelden die Brainwash Festival online verspreidt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om contact met je op te nemen of om onderzoek te doen naar de samenstelling van het publiek dat de evenementen van Brainwash bezoekt.

Ontvangers

De gegevens die Brainwash Festival ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

Mailchimp
De nieuwsbrieven en informatieverstrekking rondom de programma’s van Brainwash Festival worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Als je een ticket bestelt importeren we je e-mailadres vanuit de server van ActiveTickets naar Mailchimp. Je gegevens worden dan opgeslagen in een aparte lijst bestemd voor informatieverstrekking rondom het evenement dat je bezoekt.

Occhio
De e-mail van Brainwash Festival wordt gehost bij Occhio. Als jij contact opneemt via een e-mailadres dat eindigt op @brainwashfestival.nl dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Occhio.

ActiveTickets
Als je een profiel aanmaakt bij het bestellen van een ticket worden de desbetreffende gegevens opgeslagen op de servers van ActiveTickets.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Brainwash Festival, maar nooit langer dan nodig is oor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van Tickets
De gegevens die je invult bij het bestellen van tickets, dat wil zeggen de naam- en achternaam, e-mailadres, leeftijd en woonplaats worden voor twee jaar bewaard op de server van Active Tickets, of tot het moment dat je je account deactiveert onder ‘Mijn account’ in de bestelbox.

Nieuwbrieven en informatieverstrekking rondom de programma’s van Brainwash.
Jouw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar privacy@brainwashfestival.nl. Brainwash vaagt ook na afloop van zijn programma’s via een e-mail enquête naar jouw mening over het programma wat je hebt bezocht. Hierbij worden geen persoonsgegevens gevraagd. We bewaren de resultaten van de enquêtes voor onbepaalde tijd op Dropbox.

Publieksonderzoek
De gegevens die je invult bij het bestellen van tickets, dat wil zeggen de naam- en achternaam, e-mailadres, leeftijd en woonplaats worden voor twee jaar bewaard op de server van Active Tickets. Brainwash analyseert deze gegevens en deelt geen persoonsgegevens met derden bij het presenteren van de resultaten van het publieksonderzoek.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Brainwash Festival via mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Brainwash Festival of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en, waar mogelijk, met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Brainwash Festival. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang tot jouw gegevens heeft wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Brainwash Festival privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Brainwash Festival vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar privacy@brainwashfestival.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Brainwash Festival. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail. De gegevens die we verzamelen bij het bestellen van een ticket kun je aanpassen bij ‘Mijn account’ in de ticket box op de website van Brainwash Festival. Voor overige rectificaties kun je contact opnemen met privacy@brainwashfestival.nl via e-mail of ons telefonisch benaderen.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Brainwash Festival opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Brainwash Festival al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Brainwash Festival vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Brainwash Festival niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Brainwash Festival jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@brainwashfestival.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

Plichten

Brainwash Festival verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Brainwash Festival via mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Brainwash Festival de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Brainwash Festival met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Brainwash Festival behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Brainwash Festival dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Brainwash Festival te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de onderstaande contactgegevens.

privacy@brainwashfestival.nl
Frederiksplein 54, 1017XN, Amsterdam
020 – 62 02 570

Ontvang onze nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!