myisha cherry (online)

Let it go! De overtuiging dat het beter is om te vergeven en onze negatieve emoties zo snel mogelijk los te laten, zit diepgeworteld in onze samenleving. Volgens filosoof Myisha Cherry doet deze bekrompen kijk op vergeving ons meer kwaad dan goed. Op Brainwash Festival daagt ze ons uit voorbij ‘loslaten’ te denken en leert ze ons hoe we beter kunnen vergeven. 

Myisha Cherry is universitair hoofddocent filosofie aan de University of California, Riverside. Ook is ze directeur van het Emotion and Society Lab. Cherry verwierf grote bekendheid met haar boek The Case for Rage: Why Anger is Essential to Anti-Racist Struggle waarin ze een pleidooi houdt om de ondergewaardeerde emotie woede uit het verdomhoekje te halen. Dit jaar verschijnt haar nieuwe boek: Failures of Forgiveness, What We Get Wrong and How to Do Better.

Online – Myisha Cherry is in de zaal aanwezig via een livestreamverbinding. 

Ontvang onze nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!