marijn kingma

Hoe versla je als David Goliath? Hoe zorg je ervoor dat de Staat internationale normen nakomt en maatregelen neemt tegen klimaatverandering? Advocaat Marijn Kingma weet hoe je dat voor elkaar krijgt.

Ze was één van de advocaten van Urgenda in de inmiddels beroemde klimaatzaak. In deze rechtszaak werd aan de Nederlandse overheid het bevel opgelegd om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Urgenda zaak werd internationaal de eerste in zijn soort en vormt over de hele wereld een inspiratiebron voor klimaatzaken tegen de overheid.

Ontvang onze nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!