jonathan haidt (online)

Waarom gelooft niet iedereen wat jij gelooft? Zijn de anderen dan echt zo dom, onwetend of slecht? Nee, stelt Jonathan Haidt, het grote probleem is dat we onze eigen overtuigingen niet meer bevragen. We denken rationeel te zijn maar eigenlijk is het onze onderbuik die bepalend is voor hoe we denken en handelen. Het is tijd om stil te staan bij al die onderbuikgevoelens en het kuddedier in onszelf.

Jonathan Haidt is een invloedrijk sociaal en cultureel psycholoog en onderzoekt de intuïtieve grondslagen van onze moraliteit. Tijdens Brainwash Festival laat hij zien hoe meningsverschillen over politiek en religie in ons brein ontstaan. In zijn New York Times-bestseller: Het Rechtvaardigheidsgevoel. Waarom wij niet allemaal hetzelfde denken over politiek en moraal (2021) waarom we het vaak niet met elkaar eens zijn.

Ontvang onze nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!