graham harman (online)

Politici nemen het steeds minder nauw met de waarheid. Toch is de oplossing volgens de Amerikaanse filosoof Graham Harman niet om hier objectieve feiten tegenin te brengen: “De beste remedie voor wat ons mankeert is niet het begrippenpaar waarheid / kennis, maar de realiteit.” In zijn nieuwste boek Object Georiënteerde Ontologie – een nieuwe theorie van alles haalt Graham de mens van zijn voetstuk en laat hij ons anders kijken naar de realiteit. En deze andere blik is volgens Graham hard nodig in deze post-truth-tijden. 

Graham Harman is een van de grondleggers van de objectgeoriënteerde ontologie ( OOO) een filosofische stroming die stelt dat objecten onafhankelijk bestaan van de menselijke waarneming en dat mensen niet op directe wijze kennis over objecten kunnen vergaren. Dat lukt alleen indirect, en dan in de eerste plaats niet via de wetenschap, maar via de fenomenologie (de studie van de ervaring van verschijnselen en objecten) en de esthetica (de leer van de zintuiglijke waarneming, in het bijzonder van schoonheid). Die theorie werkte hij uit in zijn boek Object oriented ontology. A new theory of everything (2018), dat nu in Nederlandse vertaling verschijnt.

Online – Graham Harman is in de zaal aanwezig via een livestreamverbinding.  

Ontvang onze nieuwsbrief

Altijd als eerste op de hoogte zijn?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!