Brainwash Festival

Tegendraadse denkers en kunstenaars uit binnen- en buitenland schijnen hun licht op de grote vragen van vandaag, bieden verheldering in verwarrende tijden en helpen nieuwe kaders voor vooruitgang te scheppen! Binnen het oude centrum van Amsterdam denken we onder meer na over narcisme en zelfliefde, diepgaande ongelijkheid, ideaalbeelden als boosdoener, toekomstvisies en dystopieën, bevrijdende algoritmen, de keerzijde van authenticiteit en onze postkapitalistische cultuur.

20 okt special

Brainwash: Adriaan van Dis, Joris Luyendijk, Zihni Özdil

 
Woede viert hoogtijdagen. Steeds meer groepen verliezen het van de globalisering en de vrije markt, hoge verwachtingen maken plaats voor mislukte dromen. De mensen zijn boos. Maar hoe terecht die woede ook is, het ontwricht onze maatschappij alleen maar meer. Waar gaat het mis? En kan het beter?
 
Met Adriaan van Dis, Joris Luyendijk en Zihni Özdil zoomen we in op onze samenleving. Op al die verschillende groepen die soms zo ver van elkaar lijken te staan. We kijken naar de woede van populisten, onze terughoudendheid naar de ander, de terechte klachten van mensen die buiten de samenleving dreigen te vallen en de littekens van ons koloniaal verleden. Maar bovenal zoeken we naar aanwijzingen voor optimisme en mogelijke oplossingen.
Moderatie: Marcia Luyten
 

Adriaan van Dis

Adriaan van Dis (1946) groeide op in Bergen, te midden van halfzussen en ouders met een Indische (oorlogs-)geschiedenis. Al tijdens zijn studie publiceerde hij voor NRC Handelsblad, waar hij later redacteur was. Sindsdien schreef hij vele bestsellers, zoals Tikkop en Indische duinen, won hij een veelvoud aan prijzen voor zijn romans en presenteerde hij meerdere succesvolle programma’s. Van Dis woonde lang in Parijs, studeerde in Zuid-Afrika, maar woont tegenwoordig in de Achterhoek.
 

Joris Luyendijk

Joris Luyendijk (1971) schreef meerdere prijswinnende boeken, onder meer over het Midden-Oosten, de Nederlandse politiek en de internationale financiële wereld. Recentelijk besloot hij uit zijn bubbel te stappen. Sindsdien schaart hij zich bij een groeiende groep burgers die onvoldoende vertrouwen heeft in de politiek. Dit wantrouwen is te lang weggezet als onverantwoordelijk onderbuikgevoel. Het is tijd om het wel serieus te nemen. Deze samenleving, willen we die eigenlijk wel?
 

Zihni Özdil

Zihni Özdil (1981) is historicus, oud-columnist voor NRC Handelsblad en Tweede Kamerlid namens Groenlinks. Hij groeide op in een arme witte volkswijk in Rotterdam-Zuid, ging naar het Erasmiaans Gymnasium en studeerde onder andere in de Verenigde Staten. In zijn columns en in zijn boek (Nederland mijn vaderland, 2015) stelt hij een liberale debatcultuur en progressief nationalisme als oplossingen voor kloven in de samenleving.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Datum: 20 oktober 2018
Early-bird tickets: €19,50
Voertaal: Nederlands
Deur open: 11:00
Aanvang programma: 11:30
Einde programma: 13:30
Locatie: Zuiderkerk
Adres: Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam
20 okt special

Brainwash: The Future of Global Economy

 
De crisis van 2008 was enorm schrikken, maar is er iets veranderd sindsdien? Gedragen de financiële instituten zich beter dan voorheen en liggen de plannen klaar voor een betere toekomst? Tijdens Brainwash gaan drie gerenommeerde en kritische denkers in gesprek over de wereldeconomie van de toekomst. Hoogleraar Finance and Economics Anat Admati, financieel geograaf Ewald Engelen en politiek filosoof Haroon Sheikh buigen zich over de houdbaarheid van de Europese economie ten tijde van Brexit, de gevolgen van Trumps verdeel en heers beleid, de opkomst van het Oosten en de mondiale kloof tussen de financiële en de werkende klasse. Een programma voor realisten en visionairen.
 
 
 
Stanford-professor Anat Admati vecht sinds de financiële crisis tegen de macht van de banken. Ze begon als irritante luis in de pels, maar wist uiteindelijk aan tafel aan te schuiven bij zowel president Obama als de Amerikaanse Senaat. Haar voornaamste punt? Dat we niet moeten kijken naar wat banken met geld doen, maar waar ze hun geld vandaan halen. Zolang we banken toestemming blijven geven om met vrijwel 100% geleend geld te speculeren blijven ze de economie telkens weer het ravijn in storten.
 
 
 
Terwijl we in Nederland voornamelijk nog geïnteresseerd lijken in identiteitsvraagstukken pleit hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen voor het afstoffen van de klassenstrijd om de mondiale ongelijkheid én de electorale onvrede te bevechten. Torenhoge woonlasten, slecht onderwijs, stagnerende inkomens en de kloof tussen volk en elite: ze werken rechtspopulisten in de hand. Bovendien heeft de financiële elite niets van de crisis in 2008 geleerd en probeert een hecht netwerk van bankiers, accountants, advocaten, trustboeren, lobbyisten, toezichthouders en een enkele verdwaalde politicus de geoliede geldmachine zoveel mogelijk te beschermen tegen in wetgeving verpakte volkswoede. Ewald Engelen komt in opstand.
 
 
 
De Brexit is slechts één belangrijke indicatie, stelt politicoloog en filosoof Haroon Sheikh: het einde van het Atlantische tijdperk nadert en de geopolitieke macht zal zich richting het Oosten verplaatsen. Duitsland, Oost-Europa, Rusland, Iran, Turkije en China gaan een leidende rol spelen in het schaakspel om de Eurazische vlakte - het grootste stuk vasteland op aarde. Wat betekent dit voor ons? ‘Nu de tijd van de makkelijke globalisering ten einde loopt, gaat het erom spannen welke bestuursmodellen op deze vlakte bepalend worden.’  

PRAKTISCHE INFORMATIE:
 
Datum: Zaterdag 20 oktober
Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam
Tijd: 15.00 - 17.00
23 okt special

[Uitverkocht] Brainwash: Extase, mateloosheid & genot

In de hedendaagse westerse wereld lijkt men vrijer dan ooit. Het is alsof we in een grote genotsmachine zijn beland, waarin we eindeloos kunnen feesten, drinken en drugs gebruiken. Eens was dit wel anders, toen filosofen beargumenteerden dat politieke systemen hun uiterste best moesten doen om allerlei vormen van wild menselijk gedrag te onderdrukken. Enkel en alleen machtige koningen, intimiderende legers en morele leiders van kerk en staat konden de boel een beetje onder controle houden en zo de sociale orde handhaven. Liberaal filosoof en econoom Adam Smith en gelijkgezinden gooiden die gedachte echter de prullenbak in. Dankzij hen ontstond het idee dat ieder individu vrij zijn verlangens kon nastreven, zonder dat dit de samenleving in gevaar zou brengen. Maar is het ooit genoeg? Met elk hoogtepunt ontstaat weer het verlangen naar een nieuw hoogtepunt, of dit nou een nieuwe iPhone is of een extra XTC-pil. Worden we niet juist minder vrij van deze onverzadigbare genotszucht? Waar komen deze verlangens vandaan en hoe moeten we ermee omgaan? Moeten we nog meer ons best doen om in een constante extase te belanden of moeten we onze verlangens weerstaan en terugkeren naar een somber en sober leven? Felix & Sofie probeert dergelijke vragen te beantwoorden tijdens Brainwash Festival in een speciale filosofische avond over drank en drugs, ‘geniet, maar drink met mate’ en aanverwante zaken. Tot dan!

René Ten Bos

Op deze avond van Felix & Sofie komen twee sprekers aan het woord. Allereerst is het een eer dat wij René ten Bos mogen verwelkomen. René ten Bos is sinds 2000 hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is bovendien de huidige Denker des Vaderlands. Zijn werken richten zich op een breed scala aan onderwerpen, waaronder de verhouding tussen mens en dier, het Antropoceen, de bureaucratie, maar ook de ondoorzichtige transparantie van water. Centraal in zijn gedachtegoed staat het idee dat ‘denken’ niet louter gezien kan worden als een menselijke activiteit. In alle thema’s waar René over schrijft is zijn missie om enig grip te krijgen op de eindeloze complexiteit en ondoorzichtigheid van de wereld. Momenteel werkt René aan een boek waarin hij de enorme groei van pornografie (en haar industrie) duidt. Deze analyse bestaat niet uit een moraliserend verhaal, maar eerder uit een diep historisch-filosofisch onderzoek, dat begint in de 18de eeuw en de wijze waarop men sindsdien anders om gegaan is met ‘verlangen’. Tijdens deze avond zal René onder andere deze analyse inzetten, om een begrip te vormen van onze huidige ‘vrije’ cultuur van ongeremd verlangen en eindeloos exces.

Simon Gusman

Daarnaast verwelkomen wij Simon Gusman, een aanstormend talent binnen de Nederlandse filosofiewereld. Ook Simon is werkachtig aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij een promotieonderzoek doet naar het subjectiviteits- en zelfbegrip van Jean-Paul Sartre. Hij bestudeert dit in het licht van enerzijds Sartre’s poststructuralistische critici en anderzijds diens receptie in de analytische filosofie. Daarnaast publiceerde Simon in het begin van dit jaar samen met Arjen Kleinherenbrink het boek ‘Avonturen Bestaan Niet’. Hierin analyseren zij samen de historische ontwikkeling, de maatschappelijke functie en de huidige werking van de wens naar een groots, meeslepends en avontuurlijk bestaan. Dit kan betrekking hebben tot onze omgang met festivals, verre reizen, drugs en vele andere zaken. Zij tonen hoe dit eindeloze verlangen naar avontuurlijkheid berust op een illusie, omdat de wereld nu eenmaal nooit functioneert als de avontuurlijke verhalen die wij vertellen ons doen geloven. Het gevolg van het nastreven en verheerlijken van avonturen mondt hierdoor vaak uit in teleurstellingen en frustraties. Tot slot zal Simon ook spreken over Sartre’s eigen drugsgebruik en zijn wonderlijke hallucinaties.
PRAKTISCHE INFORMATIE:
Datum: 23 oktober 2018
Tickets: € 12,50
Voertaal: Nederlands
Deur open: 19:30
Aanvang programma: 20:00
Einde programma: 22:00
Locatie: Perdu
Adres: Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Dit programma is een samenwerking tussen Brainwash Festival en Felix & Sofie. Brainwash is het grootste maatschappijkritische denkfestival van Nederland en België. Felix & Sofie is sinds 1999 het maandelijkse podium voor filosofie in Perdu in Amsterdam.

24 okt Theater

Brainwash: Radicalisering & menselijkheid

Brainwash presenteert samen met De Brakke Grond de theatervoorstelling 'GAZ. Pleidooi van een gedoemde moeder' over radicalisering en menselijkheid, rouw en reflectie. Na een afschuwelijke aanslag in het hart van Europa neemt de moeder van een gedode terrorist het woord. Hoe kon hij dit doen? Wat bewoog haar zoon ertoe een geweldsdaad te plegen? Honderden burgers, vooral kinderen, kwamen gruwelijk om. Zonder haar zoon te vergoelijken of zichzelf te sparen, neemt ze de maat van de tijd waarin ze leeft. Een ontroerende theatermonoloog geschreven door schrijver Tom Lanoye en gespeeld door steractrice Viviane De Muynck. Speciaal voor Brainwash Festival treffen schrijver Tom Lanoye en expert op het gebied van radicalisering en de multiculturele samenleving Tarik Fraihi elkaar in een voorgesprek. Wat is toch de reden dat we in Europa geconfronteerd worden met fundamentalistisch geweld? In plaats van te wijzen op de fouten van eenlingen en de verachtelijke daden waar zij toe in staat bleken kijken we tijdens dit gesprek eens kritisch in de spiegel. In hoeverre zijn economische en politieke ongelijkheid van invloed op radicalisering, of in bredere zin de Europese cultuur? Kunnen we geweld in de toekomst voorkomen? Naast een psychologisch portret dat de beweegredenen van de geweldenaar probeert te doorgronden, is GAZ. Pleidooi van een gedoemde moeder vooral een betoog voor menselijkheid en een pleidooi voor nuance: een mens of zijn handelingen is niet te herleiden tot een paar motieven.
Sprekers & acteur:
Vivane De Muynck is de grande dame van het Vlaamse theater. Ze studeerde in Brussel en is sinds 1993 vooral actief bij het Brusselse theatergezelschap Needcompany. Ze heeft meer dan zestig films op haar naam staan. In 1987 ontving De Muynck de Theo d'Or voor haar vertolking van Martha in Who's Afraid of Virginia Woolf, in 2016 ontving ze de Carrièreprijs op het Film Fest Gent en onlangs werd ze geëerd met de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste 2017. Tom Lanoye is een Vlaamse romancier, theaterauteur, dichter, scenarist en performer. Hij staat bekend als geëngageerd schrijver en houdt ervan zich te verdiepen in omvangrijke en complexe projecten. In 2012 schreef hij het Boekenweekgeschenk Heldere hemel. In 2014 ontving hij voor zijn oeuvre de Constantijn Huygensprijs. Tarik Fraihi is politiek directeur van de Vlaamse partij Groen. Hij was docent Maatschappelijke vraagstukken aan studenten van de opleiding Sociaal Werk en is als auteur en columnist bekend om zijn vele opiniestukken en boeken over integratie en migranten. Moderatie voorgesprek: Alexandra van Ditmars
PRAKTISCHE INFORMATIE:
 
Datum: Woensdag 24 oktober
Locatie: De Brakke Grond, Nes 45, 1012 KD Amsterdam
Tijd voorgesprek: 19.30 - 20.10
Tijd voorstelling: 20.30 - 22.00
Tickets: €10,00 - €17,00
 

Klik hier voor tickets

25 okt special

Brainwash: Ver van je bed show

Hard//hoofd en Brainwash presenteren: De Ver Van Je Bed Show. Een programma over de duizelingwekkende problemen van onze tijd en de rol van kunst in het bespreekbaar en invoelbaar maken daarvan.
 
De poolkappen smelten, bijen sterven uit en aan je nieuwe shirtje kleeft uitbuiting. De wereld staat in brand, maar na een dagelijks shotje alarmerend nieuws gaan we meestal weer over tot de orde van de dag. Boeken we toch die spotgoedkope vlucht naar Londen. Of laten we ons afleiden door kattenfilmpjes en Netflix. De Ver Van Je Bed Show trekt je met de haren terug naar de realiteit en stelt de vraag: waarom is het zo moeilijk om de urgentie van problemen als klimaatverandering tot ons door te laten dringen? Lijden we aan een collectief gebrekkig inlevingsvermogen? Of vragen deze problemen om andere manieren van vertellen en verbeelden? Met onder andere cultuurfilosoof Thijs Lijster, socioloog Ruben Jacobs en dichter Dominique de Groen.
 

Thijs Lijster

Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York, en promoveerde in 2012 cum laude op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. In 2016 verscheen zijn essaybundel De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld, die werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker.
 

Ruben Jacobs

Ruben Jacobs (1984) is socioloog en schrijver. Als docent is hij verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daarnaast schrijft hij op regelmatige basis voor het online filosofieplatform Brainwash.nl. In 2014 verscheen zijn eerste boek Iedereen een kunstenaar, over authenticiteit, kunstenaarschap en de creatieve industrie (V2_). Recentelijk kwam zijn nieuwe boek Artonauten. Op expeditie in het Antropoceen uit (V2_).
 

Dominique de Groen

Dominique de Groen (1991) is dichter. Haar werk werd gepubliceerd in Deus Ex Machina, Kluger Hans, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschriften op Samplekanon en hard//hoofd. Deze tekst maakt deel uit van haar debuutbundel, Shop Girl. Ze post poëzie en beeldend werk op www.vulpix91.be.
 

Ana Oosting

Ana Oosting is beeldend kunstenaar met een achtergrond in neuroscience. In 2015 studeerde ze af van de keramiek afdeling van de Rietveld Academie en op het moment volgt Ana de Master ArtScience aan de KABK in Den Haag. Hier combineert ze haar passie voor biologie met een liefde voor ambacht en maken. Recent is ze op residentie geweest bij een subarctisch onderzoeksstation en toonde ze werk op Vlieland tijdens Into the Great Wide Open en Sonic Acts Academy in Amsterdam. Werk van Ana kun je bekijken op haar website; anaoosting.nl
 

Anoek Nuyens

Anoek Nuyens maakt sociaal bewogen, documentair theater. Het gesprek dat zij start, strekt zich uit over verschillende maatschappelijke domeinen en podia: van politiek tot wetenschap, van feit tot fictie, van theater tot krant en internet. Anoek is schrijver en theatermaker en werkt(e) onder andere in Kinshasa, Brussel, Berlijn en Amsterdam. Haar voorstelling Bouta over het leven van Desi Bouterse maakte ze i.s.m. Tjon Rockon en Marjolijn van Heemstra en leverde hen een nominatie op voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs ‘13. Datzelfde jaar ontving Anoek de Marie Kleine-Gartman Pen voor haar essay Westen, Wake Up! Ze publiceerde verschillende boeken, zoals Listen to the bloody machine over Kris Verdonck. Ze schrijft bovendien voor De Correspondent over cultuur, politiek en geschiedenis en werd voor een van haar series naar staatsgeheimen genomineerd als ‘aanstormend talent’ voor de Vlaams-Nederlandse onderzoeksjournalistiek-prijs De Loep.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

 
Datum: 25 oktober 2018
Tickets: € 12,50
Voertaal: Nederlands
Deur open: 19:30
Aanvang programma: 20:00
Einde programma: 22:00
Locatie: Perdu
Adres: Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Dit programma vindt plaats in aanloop naar Brainwash Festival zaterdag 27 oktober. Het programma is een samenwerking tussen Brainwash Festival en Hard//hoofd. Hard//hoofd onderzoekt de kracht van kunst in het aankaarten van de uitdagingen van deze tijd. In hoeverre kunnen kunstenaars en schrijvers abstracte maatschappelijke thema’s meer invoelbaar maken? En waar loopt de kunst juist tegen haar eigen grenzen aan?
26 okt theater

Brainwash: Het gewone Leven

 

Brainwash presenteert samen met Frascati theater de theatervoorstelling ‘Cinema’ over echtheid in een wereld waar alles 'nep' is. Geen groots en meeslepend verhaal. Geen spannende plotwendingen. Geen special effects of wilde achtervolgingen. Maar het echte leven. Dompel je onder in deze even grappige als ontroerende voorstelling. Met scherp zicht op de mens anno-nu is Cinema een bruisend, op tijden onhandig en nerdy verhaal over drie uit de tijd gevallen outsiders waar je instant verliefd op wordt.

Cinema (oorspronkelijke titel The Flick) is een bejubeld toneelstuk van de Amerikaanse schrijfster Annie Baker. In 2014 won ze er de Pulitzer Prijs mee, een prestigieuze Amerikaanse prijs voor beste literatuur in de categorie drama.

'Oneindig aandoenlijk. Een toneelstuk om te worden gekoesterd.' -New York Times.

tekst Annie Baker vertaling Ariane Schluter regie Jeroen De Man spel Mark Kraan, Eva Laurenssen en Emmanuel Ohene Boafo scenografie Juul Dekker en Sarah Nixon muziek Roald van Oosten licht Prem Scholte coproductie Toneelgroep Oostpool en Het Nationale Theater.


PRAKTISCHE INFORMATIE:
 
Datum: Vrijdag 26 oktober
Locatie: Frascati theater, Nes 63, 1012 KD Amsterdam
Tijd voorstelling: 20.30
Tickets: €16,00
 

Klik hier voor tickets

27 okt festival

[Uitverkocht] Brainwash Festival 2018

 

Daar staan we dan. Omgeven door de puinhopen van het neoliberalisme, wachtend op de volgende crisis: ecologisch, relationeel of digitaal. Maar wat doen we eraan? Gelukkig hoeft het leven niet altijd leuk te zijn, ontstaan er nieuwe verhalen die ons kunnen bevrijden en die de weg wijzen naar een (minder) authentiek leven.

In het oude centrum van Amsterdam denken we onder meer na over bullshit jobs, narcisme en zelfliefde, diepgaande ongelijkheid, geluk als boosdoener, lokale valuta, toekomstvisies en distopieën, bevrijdende algoritmen, de keerzijde van authenticiteit en onze postkapitalistische cultuur. Tegendraadse denkers en kunstenaars uit binnen- en buitenland schijnen hun licht over de grote vragen van vandaag, bieden verheldering in verwarrende tijden en helpen je nieuwe kaders voor vooruitgang te scheppen!

Een ticket voor het festival biedt je toegang tot de festival zaterdag met zo’n 100 programma’s op meer dan 15 locaties. Laat je van 13.00 tot 01.00 fascineren en inspireren door de meest geweldige sprekers in kerken en theaters in het centrum van Amsterdam. Het festival vindt plaats in De Brakke Grond, Nationale Opera & Ballet, Frascati, De Waalse Kerk, Zuiderkerk, Perdu, Universiteitstheater, Compagnietheater, Kapitein Zeppos en de Agnietenkapel.


Bekijk hier alvast het programmaboekje

Praktische informatie: 27 okt, Nes, Amsterdam, 13:00-1:00

* Een ticket voor Brainwash Festival biedt toegang tot alle programma's op 27 oktober tussen 13:00 en 1:00. Voor de Brainwash Specials moet je een aparte ticket bestellen.

Susan Blackmore Evolutie & de toekomst van AI

Paul Mason Bullshit jobs & postkapitalisme

George Monbiot Sociale & ecologische crisis

Gloria Wekker Ongemak, omgang & onschuld

Maxim Februari Mens-zijn & ongeremde data

Paul Verhaeghe Falen, idealen & eigenheid

Griet Op de Beeck Leven & overleven

Romana Vrede Schoonheid & details

Ad Verbrugge Globalisering & Burn-outs

Alfred Birney Zin & het leven

Avinash Changa Virtual reality & de toekomst

Babah Tarawally Asielzoeker, Afrikaan & meer vooroordelen

Babs Gons Drama & Poëzie

Beate Rössler Autonomie, Kafka & een geslaagd leven

Carl Cederström Tirannie van geluk

Dalilla Hermans Geliefd, gewaardeerd & gekleurd

Emanuel Rutten Geloof & bestaan

Fabian Scheidler Exit uit de Megamachine

Gabriël van den Brink Globalisering & moraliteit

Govert Buijs Het postmoderne bestaan

Haroon Sheikh Een nieuwe wereldorde

Jelle van Baardewijk Digitalisering & Secularisering

Julian Baggini Troost & Nepnieuws

Lisa Doeland Een plastic toekomst

Maurizio Montalti Een plastic toekomst

René ten Bos Het Volk & De grot

Teun van de Keuken Overleven in de supermarkt

Tinkebell Angst & Gevaar

Wolfram Eilenberger Heidegger, Arendt & Wittgenstein

Boris Konrad Vergeten & herinneren

Elize de Mul Selfies & zelfreflectie

Gian van Grunsven Over komen & zelfbeminning

Jan-Willem Duyvendak Geen plek zoals thuis

Linda Duits Teloorgang van seksuele tolerantie

Marjolijn van Heemstra Over verwachtingen

Matthé Scholten Bij nader inzien: Preventief opsluiten

Murat Isik De andere kant van onze samenleving

Philipp Blom Het einde van de verlichting?

Teun Voeten De toekomst van oorlogsvoering

Bas van Bavel De (on)zichtbare hand

Menno de Bree Doe wat goed voelt - en andere onzin

Ype de Boer De inhoudsloze mens

Adeola Enigbokan Vreemdelingen en vrienden

Alexander van Wijnen De wereld in 2030

Alicja Gescinska Nationalist of kosmopoliet

Anna Blijdenstein Tolerantie, Jodendom en Islam

Anna Luyten Fictieve Stellingen

Arjen van Veelen De andere kant van onze samenleving

Bart van den Bergh Depressie en cultuur

Casper Thomas Autoritaire verleiding

Charlotte Van Den Broeck Fictieve Stellingen

Christiaan Lomans Literaire Talentenshow

Cody Quattlebaum De macht van rouw

Daan Doesborgh Voor de ander denken

Evanne Nowak Een plastic toekomst

Fokka Deelen Ode aan de twijfel

Hafez Ismaili M'hamdi Verantwoordelijk voor de allerkleinsten

Haroon Sheikh De wereld in 2030

Harpo 't Hart Pas op, achter je!

Henk van Straten Familie en achtergrond

Ivana Ivkovic De macht van rouw

Jasper Le Clerq De macht van rouw

Jeroen Hopster Evolutie en moraal

Jorik Amit Galama Literaire Talentenshow

Karim Benammar Schaarste en overvloed

Koen Frijns Literaire Talentenshow

Lammert Kamphuis Filosofie voor een weergaloos leven

Lara Staal Wie de wet breekt

Lieke Asma Vrije wil en bewustzijn

Lietje Bauwens Fictieve Stellingen

Lotte Lola Vermeer Literaire Talentenshow

Luc de Groen Het gesprek

Lucas van Lierop De macht van rouw

Maarten Van Der Graaff Fictieve Stellingen

Marjolein Visser Literaire Talentenshow

Minne Kersten Literaire Talentenshow

Miriam Rasch Berichten uit een postdigitale wereld

Paul van Utrecht De macht van rouw

Pim Korsten De wereld in 2030

Polly Leech De macht van rouw

Rita Hoofwijk While waiting

Sytske van Koeveringe Literaire Talentenshow

Victor Koppe Wie de wet breekt

WHAT IF! Pop-up museum

Wout Waanders Literaire Talentenshow

Sennay Ghebreab Artificiële intelligentie & racisme

Yentl van Stokkum Literaire Talentenshow

Daan Borrel viruele seks

Daan Couzijn het secundaire lichaam

Dean Bowen maatschappij en identiteit

Emma Pelckmans macht en misbruik

Erik Lindner poëzie en maatshappelijke realiteit

Eveline van Rijswijk kan kunst de wet breken?

F.A. Muller analytische filosofie

Ilias Mahtab politieke correctheid

Julius Thissen genderrollen en politieke correctheid

Kasper Bockweg analytische v.s. continentale filosofie

Linde van Schuppen analytische v.s. continentale filosofie

Lynn Berger de verwachting

Maartje Smits beperkte ruimte

Marja Pruis de verwachting

Martin Rombouts tinder poëzie

Nick Livramento Silva het gesprek

Radna Fabias de verwachting

Rodante van der Waal de verwachting

Sjoerd van Tuinen continentale filosofie

Wieke ten Cate politieke correctheid

16 nov special

Brainwash: Bruno Latour

 
Economische en politieke ongelijkheden die de bocht uit vliegen, onhoudbare globaliseringsdrang, en zelfs de nieuwe Nederlandse zomer: volgens Bruno Latour - één van de belangrijkste denkers van deze tijd - zijn deze ogenschijnlijk losstaande verschijnselen alleen in combinatie te begrijpen.
 
Om wijs te worden uit de politieke standpunten om ons heen, uit het vluchtgedrag van de elites en de onvrede onder burgers is een gemeenschappelijke oriëntatie nodig. We leven in een nieuwe tijd die het noodzakelijk maakt om onze omgang met de aarde, ons begrip van modernisering en het geloof in technologische vooruitgang ter discussie te stellen. De mensheid bevindt zich op een doodlopend spoor, tijd voor een grondige heroriëntatie.
 

Bruno Latour

Bruno Latour is een Franse socioloog en filosoof en een van de belangrijkste stemmen in het hedendaagse internationale debat over klimaat en politiek. Naast sociologische studies naar de constructie van wetenschappelijke praktijken publiceerde Latour filosofische reflecties over de aard van de moderne wereld. Hij is zowel in academische kringen als daarbuiten bekend als geëngageerde denker op het raakvlak van wetenschap en politiek. In oktober verschijnt zijn laatste boek 'Waar zullen we landen?' bij uitgeverij Octavo.
 

Arjen Kleinherenbrink

Arjen Kleinherenbrink is filosoof aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en specialiseert zich in de metafysica en wijsgerige antropologie. Vanuit die disciplines onderzoekt hij de verhoudingen tussen mens, ecologie en technologie. Hij schreef Alles is een machine beschrijft en samen met Simon Gusman Avonturen bestaan niet.  

Nynke van Verschuer

Nynke van Verschuer studeerde filosofie en theologie aan de universiteiten van Leiden en Freiburg im Breisgau, en aan King’s College in Londen. Na drie jaar voor Vrij Nederland over filosofie en literatuur te hebben geschreven, is zij nu redacteur non-fictie bij de boekenbijlage van NRC.  
Dit programma is een samenwerking met Uitgeverij Octavo.

PRAKTISCHE INFORMATIE:
Datum: 16 november 2018
Tickets: €25,-
Voertaal: Engels
Deur open: 19:00
Aanvang programma: 19:30
Einde programma: 21:30
Voertaal: Engels
Locatie: Zuiderkerk
Adres: Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam

bullshit jobs narcisme en zelfliefde bevrijdende algoritmen uitdagende perspectieven postkapitalistische cultuur geluk als boosdoener depressies en valse idealen lokale valuta voortplanting is passé toekomstvisies en distopieën doodgewone zelfgenoegzaamheid witte onschuld diepgaande ongelijkheid snijdende eenzaamheid westers onbehagen

bullshit jobs narcisme en zelfliefde bevrijdende algoritmen uitdagende perspectieven postkapitalistische cultuur geluk als boosdoener depressies en valse idealen lokale valuta voortplanting is passé toekomstvisies en distopieën doodgewone zelfgenoegzaamheid witte onschuld diepgaande ongelijkheid snijdende eenzaamheid westers onbehagen

Brainwash Festival

Het verzet is terug, populisme blijft de vijand, ontevredenheid is de norm, overvloed de realiteit. Gelukkig ligt een leven vol balans, geluk en authenticiteit voor het oprapen. Brainwash Festival biedt verheldering in tijden van verwarring!

Brainwash is hét denkfestival van vandaag waar grote denkers, kunstenaars, schrijvers, filosofen, dichters en wetenschappers een ander licht laten schijnen op de grootste vragen van onze tijd.

De komende editie van Brainwash Festival is 27 oktober 2018. Een ticket voor het festival biedt je toegang tot de festival zaterdag met zo’n 100 programma’s op meer dan 15 locaties op en rondom de Nes in Amsterdam. Vanaf 20 oktober organiseren we verschillende Brainwash Specials in o.a.: De Zuiderkerk, Frascati theater, De Brakke Grond en Perdu.

Bekijk hier alvast het programmaboekje

Line-up

Griet Op de Beeck Leven & overleven

Alicja Gescinska Nationalist of kosmopoliet

Carl Cederström Tirannie van geluk

Susan Blackmore Evolutie & de toekomst van AI

Gloria Wekker Ongemak, omgang & onschuld

Julian Baggini Troost & Nepnieuws

Paul Mason Bullshit jobs & postkapitalisme

Sennay Ghebreab Artificiële intelligentie & racisme

Henk van Straten Familie en achtergrond

Arjen van Veelen De andere kant van onze samenleving

Miriam Rasch Berichten uit een postdigitale wereld

Karim Benammar Schaarste en overvloed

Lammert Kamphuis Filosofie voor een weergaloos leven

Adeola Enigbokan Vreemdelingen en vrienden

Sytske van Koeveringe Literaire Talentenshow

Jeroen Hopster Evolutie en moraal

Teun van de Keuken Overleven in de supermarkt

George Monbiot Sociale & ecologische crisis

Boris Konrad Vergeten & herinneren

Marieke Lucas Rijneveld Fantasie als overlevingsstrategie

Murat Isik De andere kant van onze samenleving

Jan-Willem Duyvendak Geen plek zoals thuis

Linda Duits Teloorgang van seksuele tolerantie

Wolfram Eilenberger Heidegger, Arendt & Wittgenstein

Ype de Boer De inhoudsloze mens

Menno de Bree Doe wat goed voelt - en andere onzin

Beate Rössler Autonomie, Kafka & een geslaagd leven

Avinash Changa Virtual reality & de toekomst

Maurizio Montalti Een plastic toekomst

Fabian Scheidler Exit uit de Megamachine

Paul Verhaeghe Falen, idealen & eigenheid

Maxim Februari Mens-zijn & ongeremde data

Philipp Blom Het einde van de verlichting?

Gian van Grunsven Over komen & zelfbeminning

Marjolijn van Heemstra Over verwachtingen

Bas van Bavel De (on)zichtbare hand

Haroon Sheikh Een nieuwe wereldorde

Ad Verbrugge Globalisering & Burn-outs

Dalilla Hermans Geliefd, gewaardeerd & gekleurd

René ten Bos Het Volk & De grot

Tinkebell Angst & Gevaar

Babs Gons Drama & Poëzie

Alfred Birney Zin & het leven

Babah Tarawally Asielzoeker, Afrikaan & meer vooroordelen

Romana Vrede Schoonheid & details

Teun Voeten De toekomst van oorlogsvoering

Lisa Doeland Een plastic toekomst

Matthé Scholten Bij nader inzien: Preventief opsluiten

Elize de Mul Selfies & zelfreflectie

Gabriël van den Brink Globalisering & moraliteit

Jelle van Baardewijk Digitalisering & Secularisering

Govert Buijs Het postmoderne bestaan

Christiaan Lomans Literaire Talentenshow

Jorik Amit Galama Literaire Talentenshow

Yentl van Stokkum Literaire Talentenshow

Lotte Lola Vermeer Literaire Talentenshow

Minne Kersten Literaire Talentenshow

Lara Staal Wie de wet breekt

Victor Koppe Wie de wet breekt

Lieke Asma Vrije wil en bewustzijn

Bart van den Bergh Depressie en cultuur

Anna Blijdenstein Tolerantie, Jodendom en Islam

Hafez Ismaili M'hamdi Verantwoordelijk voor de allerkleinsten

Fokka Deelen Ode aan de twijfel

Pim Korsten De wereld in 2030

Daan Doesborgh Voor de ander denken

Ivana Ivkovic De macht van rouw

Paul van Utrecht De macht van rouw

Jasper Le Clerq De macht van rouw

Polly Leech De macht van rouw

Lucas van Lierop De macht van rouw

Cody Quattlebaum De macht van rouw

Evanne Nowak Een plastic toekomst

Rita Hoofwijk While waiting

Luc de Groen Het gesprek

Casper Thomas Autoritaire verleiding

Harpo 't Hart Pas op, achter je!

Anna Luyten Fictieve Stellingen

Lietje Bauwens Fictieve Stellingen

Maarten Van Der Graaff Fictieve Stellingen

Charlotte Van Den Broeck Fictieve Stellingen

Koen Frijns Literaire Talentenshow

Marjolein Visser Literaire Talentenshow

Wout Waanders Literaire Talentenshow

Alexander van Wijnen De wereld in 2030

Haroon Sheikh De wereld in 2030

WHAT IF! Pop-up museum

Martin Rombouts tinder poëzie

Ilias Mahtab politieke correctheid

Wieke ten Cate politieke correctheid

Daan Couzijn het secundaire lichaam

Daan Borrel viruele seks

Eveline van Rijswijk kan kunst de wet breken?

Julius Thissen genderrollen en politieke correctheid

Radna Fabias de verwachting

Marja Pruis de verwachting

Lynn Berger de verwachting

Rodante van der Waal de verwachting

Nick Livramento Silva het gesprek

Emma Pelckmans macht en misbruik

Maartje Smits beperkte ruimte

Linde van Schuppen analytische v.s. continentale filosofie

Kasper Bockweg analytische v.s. continentale filosofie

Sjoerd van Tuinen continentale filosofie

F.A. Muller analytische filosofie

Erik Lindner poëzie en maatshappelijke realiteit

Dean Bowen maatschappij en identiteit

Femke Halsema Geannuleerd

Afua Hirsch Geannuleerd

Branko Milanovic Geannuleerd

Peter Buwalda Geannuleerd